utolsó frissítés: 2016. május 22.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. 2011. 304 p.
 • > Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 2008, 496 p.
 • > Egy Hir adás a’ Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok. Marosvásárhely. Mentor. 2006
 • > Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. Kolozsvár. KOMP-PRESS. 2002.
 • > Mezőségi hiedelmek. Marosvásárhely. Mentor. 1999.  (Második kiadás: 2006)
 • > Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Sepsiszentgyörgy. Bon Ami. 1997.
 • > Kelt levelem... Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Debrecen. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára. 1996. 149 p.
 • > Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében. In: Liszka Jozsef (szerk.): Néprajzi Tanulmányok. 14. 1993/201. Szlovákiai Néprajzi Társaság. Komarno. Különnyomat. 30 p.
 • > A folklór határán. A népi írásbeliség verses műfajai Aranyosszéken. Bukarest. Kriterion. 1991. 267 p.

Tankönyv, egyetemi jegyzet

 • > Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény. Kolozsvár, Tankönyvkiadó. 353 p. 2001. (Társszerzők: Demény István Pál, Gazda Klára, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos) (Második kiadás: Ábel Kiadó. Kolozsvár. 344 p. 2008)
 • > Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár. Tankönyvkiadó. 256 p. 1999 (Társsszerzők: Demény István Pál, Gazda Klára, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos) (Második kiadás: Ábel Kiadó. Kolozsvár. 234 p. 2008.

Tanulmány, szakcikk

 • > 2020 A biografikus emlékezet alakzatai, gyakorlatai és rendszerei [The forms, practices and systems of biographic memory]. Ethnographia 131. (2020) 3. 379–436.
 • > 2020 A nyomtatás mint bűnözés: pénzhamisítók pere. In: Dobák Judit – R. Nagy József (szerk.): ePub Docendo Discimus. A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Miskolc, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék. 185–196. ISBN 978-963-358-206-0.
 • > 2020 A nyomtatás mint bűnözés: pénzhamisítók pere. In: Dobák Judit – R. Nagy József (szerk.): ePub Docendo Discimus. A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Miskolc, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék. 185–196. ISBN 978-963-358-206-0.
 • > 2020 Az anyanyelvhasználat mint a kegyeleti jog érvényesítése az elhunyt emlékének megörökítésében. In: Benő Attila – Péntek János (szerk.): Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy. 278–296. ISBN 978-606-93609-8-9  (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 11.)
 • > 2020 Művek és recenziók. In. Ajtony Zsuzsanna–Tapodi Zsuzsa–Tomonicska Ingrid (szerk.): Florilegium in honorem Ludivici Balázs octogenarii contextum. 21. századi kihívások a humántudományokban. Editura Status – Editura Societatea Muzeului Ardelean, Miercurea Ciuc – Cluj Napoca, 66–93.
 • > 2020 Művek és recenziók. In. Ajtony Zsuzsanna–Tapodi Zsuzsa–Tomonicska Ingrid (szerk.): Florilegium in honorem Ludivici Balázs octogenarii contextum. 21. századi kihívások a humántudományokban. Editura Status – Editura Societatea Muzeului Ardelean, Miercurea Ciuc – Cluj Napoca, 66–93.ISBN 978-606-661-102-2
 • > 2021 Megjegyzések az írásról. Korunk III. XXXII. 7. 3–8.
 • > 2019 A meghódított és elveszített Hold. Szépirodalmi Figyelő 18. 4. 24–34. ISSN 1585-3829
 • > 2019 Orbán Balázs Tordán. Orbán Balázs és Szabó Lajos levelezése. In: Bali János – Bárt Dániel – Deáky Zita – Vámos Gabrielle (szerk.): Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest. 378–405. ISBN 978-963-489-112-3.
 • > 2018 Balázs Ferenc az emlékezetben. In: Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Corollarium. Köszöntőkötet a 90 éves Dávid Gyula tiszteletére. EMKE–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 78–98. ISBN 978-606-739-105-3.
 • > 2018 Média és népi kultúra. In: Romsics Imre (szerk.): Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Néprajzi konferencia előadások. Kalocs, 2017. július 5-7. Viski Károly Múzeum, Kalocsa. ISBN 978-963-88362-6-7. 61–82
 • > 2018 Talking Strategies and Speech Functions. Acta Ethnographica Hungarica. 63 (2). 395–412. DOI: 10.1556/022.2018.63.2.8. ISSN 1216-9803
 • > 2017 Élőképek tordai színpadokon (1900–1911). In: Bartha Katalin Ágnes – Biró Annamária – Demeter Zsuzsa – Tar Gabriella-Nóra (szerk.): Hortus Amicorum. Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.  429-446.
 • > 2017 Aranyos-vidék: hagyományok és esélyek. In: dr. Keszeg Vilmos – dr. Sütő Linda – Sütőné Gulyás Éva (szerk.): Aranyosszék–Torockó Kollégium. Antológia Kiadó, Lakitelek, 11–34.
 • > 2017 Az 1950-es évek hétfejű sárkánya: a népmese. In: Benő Attila–Fazakas Emese (szerk.): Stilum virum arguit – A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár. 69–81.
 • > 2017/2018 La magie et la sorcellerie dans la littérature hongroise et roumaine (XXe siecle). In: Alaggio, Rosana – Mancini, Antonio – Scillitani, Lorenzo (eds): Antropologia e Societa. Studi in onore di Vincenzo Spera. Rubbettino, Molise. 405–420.  ISBN 8849850417, 9788849850413
 • > Versben beszélni. Sugárút III. (2017) 3. 43–54. 
 • >   Kollektivizálás és írás. In: Bihari Nagy Éva – Keményfi Róbert – Marinka Melinda – Kavecsánszki Máté (szerk.): Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Debrecen, MTA–DE. 2016. 418–435.
 • > 2016 Kolozs megyei gyermekmondóka adatbázis az 1980-as évekből. In: Keszeg Vilmos – Virginás-Tar Emese (szerk.): Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. 317–328.
 • > 2016 Populáris kultúrák a 19-20. században. In: Kálai Sándor (szerk.): Médiakultúra Közép-Kelet-Európában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 53–90.
 • > A magyar hiedelmek rendszere és funkciói. In: Kovalszky Péter – Ludányi András (szerk.): ITT–OTT Kalendárium 2016. Magyar Baráti Közösség, Ada, Ohio. 68–76.
 • > Együtt élni a múlttal: az erdélyi protestáns templomok toronygombiratai. In: Kovalszky Péter – Ludányi András (szerk.): ITT–OTT Kalendárium 2016. Magyar Baráti Közösség, Ada, Ohio. 102–120.
 • > 2015 A tordai sóvágók. Szociometriai elemzés. In: Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár. 543–562.
 • > 2015 Beszédmódok egy közúti balesetről szóló diskurzusban. In: Smid Bernadett (szerk.): Minden dolgok folytatása. Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára. ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest. 577–602.
 • > A halál sztereotípiái a gyászjelentőkben: az örök nyugalom, az örök fény és az örök emlékezet biztosítása. In: Pócs Éva (szerk.): Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 2015. 307-330. (Tanulmányok a transzcendensről VIII.)
 • > 2014 A mindennapi élet mint a tudomány kontextusa. In: Bódi Jenő-Maksa Gyula-Szijártó Zsolt (szerk.): A mindennapi élet mint téma & mint keret. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest–Pécs, 56–66. ISBN:9789636932527 (Újraközölve: 2016 In: Bódi Jenő-Maksa Gyula-Szijártó Zsolt (szerk.): A mindennapi élet mint téma & mint keret. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest–Pécs, 61–74. ISBN 978-963-693-691-4.)
 • > A mágia mint realitás az 1990 utáni évtizedekben. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Életterünk, a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái. 2. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai. 2012. május 19. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság. Kolozsvár. 2014. 138–173.
 • > Az országépítés motívumai mérnökök autobiografikus narratívumaiban. In: Deáky Zita–Smid Bernadett (szerk.): Emlék, emlékezet, életút. Budapest, ELTE BTK Néprajzi Intézet. 2014. 92–103.
 • > Compétition versus magie. L’apparition des compétitions dans la vie quotidienne (Transylvanie, XXe siecle). In: FOURNIER, Laurent Sébastien (dir.): Les jeux collectifs en Europe. L’Harmattan, Paris. 2013. 89–98. (Jeux colectifs et revitalisation des traditions en Europe: pour une approche comparative des modes d’engagement corporel)
 • > Könyvdedikálás a kommunizmus éveiben.  In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit (szerk.): „...hogy legyen a víznek lefolyása...” Köszöntő kötet Sziágyi N. Sándor tiszteletére. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2013. 247–258.
 • > A hiedelmek pragmatikai kutatásának irányzata és eredményei. In: Uő: szerk: Rontók, gyógyítók, áldozatok. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 2012. 265–300.
 • > A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának 1942. április 16-i jegyzőkönyve. In: György V. Imola–Keszeg Vilmos–Tekei Erika (szerk.): A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. KJNT Évkönyve 20. KJNT, Kolozsvár.  2012. 15–78.
 • > A mágia restabilizációja Romániában az 1990 utáni körülmények között. In: Landgraf Ildikó-Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. L’Harmattan-Könyvpont, Budapest-Pécs. 2012. 263–296. 
 • > Az új világ hőse: a mérnök. In: Tóth Arnold (szerk.): Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múzumi Igazgatóság – Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézete. Miskolc. 2012. 101–126.
 • > Borbély Sándor aranyosszéki folklórgyűjtése a 19. század végén. In: György V. Imola–Keszeg Vilmos–Tekei Erika (szerk.): A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. KJNT Évkönyve 20. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. 2012. 205–228.
 • > Rontás, mágia és gyógyítás az élő hagyományban. In: Lázár Imre–Pikó Bettina (szerk.): Orvosi antropológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest. 2012. 265–274. 
 • > Szentimrei Jenő: Tábori levelek. In: Fazakas Emese–Fóris-Ferenczi Rita (szerk.): „Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét...” Köszöntő kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. 2012. 126–136.
 • > A történetmondás funkciói a 20. században. In: Keszeg Vilmos–Szalma Anna-Mária (szerk.): A 20. század (biografikus) történetei. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. 2011.15–26. 
 • > Az egyén emlékének megörökítése a sírfeliratokban. Országépítő 22. (2011) 3. 45–51.
 • > Az egyéni sors megjelenítése a sírfeliratokban. In: Pap Levente – Tapodi Zsuzsa (szerk.): Kapcsolatok, képek. Imagológiai tanulmányok. Státus Kiadó, Csíkszereda. 2011. 24–51. 
 • > Egy rontáseset. Esemény és interpretációk. In: Cseke Péter (szerk.): A tudomány határai. Korunk – KOMP-PRESS, Kolozsvár. 2011. 69–86.
 • > Gasztronómia és emlékezet. Erdélyi Múzeum LXXIII. (2011) 1. 177–188.
 • > Irodalom és emlékezet. In: Balogh F. András–Berszán István–Gábor Csilla (szerk.): Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére. Argumentum, Budapest. 2011. 447–458.
 • > A betegség és a halál megjelenítése az erdélyi epitáfiumokban. In: Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest. 2010. 677–694. 
 • > Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos: Korok, kórok, kontextusok. In: Uők (szerk.): A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. Mentor, Marosvásárhely. 2010. 423–434.
 • > 20. századi életpályák és élettörténetek In: Vargyas Gábor (szerk.): Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig. (Studia Ethnologica Hungarica, XI.) L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, l’Harmattan, Budapest, 2009.95-133. 
 • > A vasárnap: natúra és kultúra. In: Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. BBTE–KJNT, Kolozsvár, 2009. 18–49.
 • > Twentieth Century Careers and Life Stories. In: VARGYAS Gábor (Ed.): Passageways. From Hungarian Ethnography to European Etnology and Sociocultural Anthropology. 2009. 109–150.Pécs–Budapest, Department of Europeanb Ethnology and Cultural Anthropology, The University of Pécs–L’Harmattan Publishing House. 
 • > XX. századi néptanítók élettörténete. In: Ozsváth Imola (szerk.): Néptanítók. Életpályák és életörténetek. Kolozsvár, Scientia. 2008. 11–34.
 • > 17–20. századi erdélyi toronygombiratok: a lokális történelmek szerkezete és funkciója. In: Balázs Mihály – Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. 2007. 71–108.
 • > A lokális emlékezet: beszédmód és kontextus. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közsségi identitás teremtésében. Kolozsvár, Sciencia. 2007. 15–38.
 • > A népmese előadásának módja és kontextusa. Ethnographia 118. (2007) 1. 15–70.
 • > Memoriais dos séculos XVII–XX colocados no zimbório das torres das igrejas Transilvanas. In: José Da Silva LIMA (coord.): A festa da aldeia. Actas do XX. Atelier Eurethno. 1–3 septembro 2006. Braga. 2007.133–141. 
 • > A történetmondás funkciói egy közösség életében. In: Benő Attila–Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. 1–2. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4, Kolozsvár. 1. 436-454. 2007 
 • > A történelmi emlékezet alakzatai In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai. 2007. 18–43.
 • > Csoportok és kultúrák. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KNT, Kolozsvár. 2007. 7–18.
 • > Van-e szubkultúrája a népi kultúrának?In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. 2007. 253-294.
 • > Élettörténetek populáris regiszterekben. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Anna–Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KNT, Kolozsvár. 2007. 151–198.
 • > Csoportok és kultúrák. Korunk XVII (2006) 9. 3—7.
 • > Az írás szerepe egy asszony életében. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Kolozsvár, Sciencia. 2006. II. 583–664.
 • > Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Kolozsvár, Sciencia. 2006. I. 7–30.
 • > XX. századi betelepítések. Kisebbségkutatás 15. (2006) 2. 260–294. 
 • > Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Bonnet—Carbonell, J (red.): Malmort, revenants et vampires en Europe. Paris, L’Harmattan. 2005. 49—73.
 • > Egy rontáseset. Esemény és interpretációk. In: Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. ELTE Folklore Tanszék. Budapest. 2005. 165–188.
 • > Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Ivanova, Maria – Fournier, Sébastien (red.): Le risque de la mort dans les Balkans et en Europe. Veliko Tirnovo, Éditions Universitaires “Sants Cyrille et Méthode”, 2005.  174–202. 
 • > Az ünneplő Torda. Az ünneplés alkalmai és terei egy kisvárosban. In: Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Budapest, L’Harmattan. 2004. 21—42.
 • > Frontieres, modification des frontieres, passage de fronteres. Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest. 2004. 167-212.
 • > A rontás és gyógyítás mint irodalmi trópus. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi, Budapest. 2004. 436–467.
 • > Erdélyi gombiratok. Református Szemle XCVI. (2004) 6. 642–667.
 • > A mai nap mint rítus és mítosz. Tabula. 6 (2). 2003. 187–215.
 • > Tájban élő ember: hiedelem és biográfia. In: Viga Gyula et alii. (szerk.): Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkamából. Budapest, Archaeolingua. 2003. 133–150. 
 • > Történetek a lüdércről. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Gondolat–Európai Folklór Intézet. Gondolat K. Kör – Európai Folklór Intézet, Budapest. 2003. 146–167.
 • > Vilmos Keszeg – Anna Keszeg: Le discours sur les crises de l’alimentation. (Transsylvanie/Roumanie, 20ieme siecle). In: Milena Lenderova–Jocelyne Bonnet–Michelle Simonsen–Jiri Kubes (ed.): Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protectons… Pardubice, République Tcheque. Bulletin des travaaux scientifiques de L’Université de Pardubice. Faculté des sciences humaines. Supplement 6. 2003. 43–57.
 • > A genealógiai emlékezet szervezése. In. Árvai Judit–Gyarmati János (szerk.): Közelítések az időhöz. Tanulmányok. Tabula könyvek 3. Néprajzi Múzeum. Budapest. 2002. 172–212.
 • > Ajánlás. In: Amedeo Di Francesco–Arianna Quarantotto: Arc és álarc. A garabonciás mítosza a magyar és a horvát irodalomban. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság. 2002. 5-7.
 • > K. konfliktuselhárító stratégiája. In: Egyed Emese (szerk.): Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 2002. 12–25.
 • > A félrevezető narratívum mint elbeszélési stratégia. Ethnographia 113. (2002)1–2. 121–132.
 • > A szüret mítosza: aranyosszéki szüreti felvételek. Honismeret XXX. (2002)5. 61–65.
 • > Elhárítható-e a megjósolt jövő? In: Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Budapest. 2001. 294-307.
 • > A kisebbségi sors narratív megjelenítése. Kisebbségkutatás. 10. (2001) l. 33-52.
 • > Az írás és a beszéd konfliktusa: egy írástudó asszony "pere". Néprajzi Látóhatár. X.  (2001) 1-4. 135-148.
 • > Egy látomás. Az esemény, a reprezentáció és az ítélkezés. Kalligram. (Bratislava) 2001.1-2. 132-148.
 • > A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990–2001. In: Tánczos Vilmos – Tőkés Gyüngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. l. kötet. Scientia Kiadó, Kolozsvár. 2001. 119–170. 
 • > Irodalom a regionális kultúrában. In: Szép apostoli élet. Balázs Ferenc (1901–1937) Centenárium. Kolozsvár, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság. 2001. 33–52.
 • > Táj és kép. In: Keszeg Vilmos (szerk.) Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság. 2001. 283–297. 
 • > A hiedelem. Esemény és szöveg. In: Balázs Géza et alii (red.): Folklorisztika 2000-ben. Folklór, irodalom, szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. Születésnapján. I. Budapest, ELTE.   203-209.
 • > Ajánlás. In. Zsók Béla: Én mindig itthon voltam. Néprajzi írások Déváról. Kriterion, Bukarest – Kolozsvár. 2000. 5-6.
 • > Ajánlás. In: Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Marosvásárhely, Mentor. 2000. 11-13.
 • > Aranyosszéki gombiratok. Néprajzi Látóhatár. IX. (2000) 3-4. 389-416.
 • > Az erény jutalmáról. Korunk. III. 6. (2000) 58-63.
 • > Harasztos folklórja. In. Zsigmond Győző (szerk.): Harasztos. Sepsiszentgyörgy. 2000. 77-119.
 • > Aranyosszéki jelenkutatás. Székelyföld IV. (2000) 6.107–142.
 • > A gyűjtő és a hiedelem.  In. Ujváry Zoltán (red.): Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére.  Debrecen, Ethnica.  1999. 387-394.
 • > Etnicitate - "text in text". In: Pozsony Ferenc - Remus Gabriel Anghel (szerk.): Modele de convietuire in Ardeal. Cluj, Asociatia Etnografica Kriza János. 1999. 71-78.
 • > Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer. Ethnographia. 110. (1999) 1. 128-140.
 • > Petőfi a falon. Az oralitás esztétikájától az írott költészetig. Székelyföld. III. 7. (1999) 61-66.
 • > A hiedelemmondák morfológiai elemzésének néhány tanulsága. In: Benedek Katalin – Csonka Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok. MTA Néprajzi Kutatóintézet. Budapest. 1999. 295–310.
 • > Állatok a mezőségi hiedelemrendszerben. In: Füvessy Anikó (szerk.): Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Debrecen. 1998. 266-280.
 • > Ne képzeld egyiket se úriembernek. Székelyföld. II. 9. 1998. 97-111.
 • > Írott szövegek egy egyén életterében. Ethnographia 109. (1998) 2. 589-628.
 • > A táplálkozás hiedelmei. Honismeret XXVI. (1998)  4. 57–62.   
 • > Két világ határán: a fűzfa. Székelyföld II. (1998) 2. 150–159. 
 • > Rytual odnajdywania zlodzieja. In. Piotrovski, Martin (red): Poza praca. Lodz. 1998.107–113.
 • > Írott szövegek, szövegtárgyak egy személy életterében. In: Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, Babes Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék. 1997. 241-245.
 • > A színjátékok világképe.  In. Visky András (szerk.): Színház és rítus. Sepsiszentgyörgy. Koinónia. 1997. 45-54.
 • > A változó mese. In: Buzogány Dezső (szerk.): Táborvezetők könyve. Kolozsvár. 1997. 64-74.
 • > Az írás a populáris kultúrában. In: Csoma Zsigmond -Viga Gyula(szerk.): Európából Európába. Az írás a populáris kultúrában. In. Csoma Zsigmond – Viga Gyula (red.): Európából Európába. Tanulmányok a 80. esztendős Balassa Iván tiszteletére. Györffy István Néprajzi Egyesület. Néprajzi Látóhatár VI. 1–4. 1997.45-52. Budapest - Debrecen. 1997. 45-52.
 • > Balázs Ferenc Aranyosszék emlékezetében. In: Balázs Ferenc Emlékkönyv. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. 1997.25–34.
 • > A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia. CVII. (1996) 1-2. 335-369.
 • > Egy szöveg kontextusa. Korunk. VII. (1996) 4. 41-46.
 • > A népi élettörténet műfajáról Zsigmond Erzsébet kézirata ürügyén (Utószó). In: Zsigmond Erzsébet: Életem panaszos könyve. KJNT. Kolozsvár. 1995. 129-134. (Második kiadás: Erdélyi Gondolat Kiadó, Székelyudvarhely. 2003. 128-145.)
 • > Jóslások a Mezőségen. Néprajzi Látóhatár. Miskolc. III. (1994) 3-4. 46-64.
 • > A mitikus lényekkel kapcsolatos terminológia klasszifikációs elvei. Művelődés XLVI (1994). 1 . 28-30. Krupa A. – Eperjessy E. – Barna G. (red.): Kultúrák találkozása – Kultúrák konfliktusai.  Békéscsaba–Budapest. 1995. 386–389.
 • > Szövegerózió az alkalmi költészetben. In: Ördög Gyárfás Lajos (szerk.): Egyház és anyanyelv.  Sepsiszentgyörgy.1994. 21–26.
 • > Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében. In: Liszka József (szerk.) Néprajzi Tanulmányok. 14. 1993/201. Komarno. 173-201.
 • > A tartalom szerveződése a beszédszokásokban. Korunk 3 (4) (1993) 8. 23-31.
 • > A cseberbenézés. Egy mezőségi hiedelemelem eredete és szemantikája. Néprajzi Látóhatár I. (1992) 1-2. 70-80.
 • > Szövegtárgyak. Helikon III. (1992) 6. 8.
 • > Identitásváltás. Megjegyzések a periferikus tudás entrópia-módosulásához.  In: Eperjessy Ernő – Krupa András – Ujváry Zoltán (szerk.): Nemzetiség – identitás. A IV. nemzetközi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba–Debrecen. 1991. 259–263. 
 • > A népi kultúra megközelítése - belemagyarázás és értelmezés. Echinox XIII. (1981) 1-3. 28-29. Újraközölve: Beke Mihály András - Bréda Ferenc (szerk.) Bábel tornyán. Válogatás az Echinox munkatársainak írásaiból. Bukarest, Kriterion. 1983. 202-216.
 • > Elemente vechi si noi in medicina populara din Triteni Colonie, Judetul Cluj. In: Chis Ster, I. (red.): Buletinul Stiintific al Societatii Studentesti de Etnografie si Folclor. I–II. Baia Mare, 1981. II. 119–122.
 • > Zsurnalisztikai nézőpontok a népi kultúráról szóló diskurzusban. Székelyföld XXI. (2017) 5. 138-149.

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • > Brabanti Genovéva, a számkivetett. Cimbora XXVIII. (2018.) február. 2. 13–15.
 • > Kossuth Lajos küzdelme az amerikai vadonban. Cimbora XXVIII. (2018) április 4. 13–15.
 • > Petőfi legyőzte a kísértetet. Cimbora XXVIII. (2018) május–június. 14–15.
 • > A börtönbe zárt király. Cimbora XXIX. (2017) 1. 14-15.
 • > A gyulai végvári vitézek küzdelme. Cimbora XXIX. (2017) 4. 14–15. 
 • > A nagyerejű Tolid Miklós históriája. Cimbora XXIX. (2017) 2. 14-15.
 • > Bánk bán története. Cimbora XXIX. (2017) 3. 12-14.
 • > Históriás ének az egri várvédők győzelméről. Cimbora XXIX. (2017) 5-6. 13–15.
 • > Árgirus királyfi és a tündér szerelme. Cimbora XXVIII. (2016) 3. 12–13.
 • > A hitvesi szeretet próbatételei. Cimbora XXVIII. (2016) 4. 14–15.
 • > A szerelem hatalmáról. Cimbora XXVIII. (2016) 2. 12–13.
 • > Apollonius kalandjai. Cimbora XXVIII. (2016) 4. 14–15.
 • > Fegyvert s vitézt éneklek. Cimbora XXVIII. (2016)  10. 13–14.
 • > Széphistória a női hűségről és az igazságkeresésről. Cimbora XXVIII. (2016) 1. 13–14. 
 • > Vers Izabella királyné hányatott sorsáról. Cimbora XXVIII (2016) 12. 11-12.
 • > A kenyérmezei csata verses históriája. Cimbora XXVIII. (2016)  11. 13-15.
 • > A szórványsors életképei. Cimbora XXVII. (2015) 5. 13–15.
 • > A tiltott szerelem. Cimbora XXVII. (2015) 12. 13–14.
 • > Az éhezésről és a jóllakásról. Cimbora XXVII. (2015) 4. 23–25. 
 • > Az egymástól elválasztott szerelmesek története. Cimbora XXVII. (2015). 11. 14–15. 
 • > Az országépítés szenvedéstörténetei. Cimbora XXVII. (2015). 2. 23–25. 
 • > Az országépítés szenvedéstörténetei. Cimbora XXVII. (2015). 3. 23–25.
 • > Igaztörténetek a kollektív gazdaságról. Cimbora XXVII. (2015). 2. 23–25. 
 • > Iskolai időfejezetek.Cimbora XXVII. (2015). 1. 23–25.
 • > Menekülés a császár börtönéből Cimbora XXVII. (2015) 10. 14-15.
 • > Állatszereplők az emberi világban. Cimbora XXVI. (2014.) 1. 12–13.
 • > A front útjában. Cimbora XXVI. (2014) 12. 23–25. 
 • > A háború emlékezete. Cimbora XXVI. (2014) 11. 23–25.
 • > A nagyotmondás művészete. Cimbora XXVI. (2014) 4. 12-13. 
 • > Erdélyi rátótiádák. Cimbora XXVI. (2014) 5. 23-24.
 • > Mesés kalandok. Cimbora XXVI. (2014). 6. 23-25.
 • > Milyen volt Amerika? Cimbora XXVI. (2014) 10. 12–14. 
 • > Tar Lőrinc utazása a purgatóriumban. Cimbora XXVI. (2014) 2. 9-11.
 • > A hős legyőzi a károkozót. Cimbora XXIV. (2013) 2. 15-16.
 • > A makrancos királylány története. Cimbora XXV. (2013) 12. 20–22.
 • > Amikor a mese tanít. XXV. (2013) 11. 12–13. 
 • > Ki mászta meg az égig érő fát? Cimbora XXIV. (2013) 3. 13–14. 
 • > Mesehős volt-e Mátyás király. Cimbora XXIV. (2013) 4. 13-14.
 • > Mit meséltek a reneszánsz korában?XXV. (2013) 10. 13–14.
 • > Tudjuk-e, melyik a legrégibb népmesénk? Cimbora XXIV. (2013)1. 12-13.
 • > Katona Edit: Feliratos tárgyak. Ethnographia 124. (2013) 566-569.
 • > A betyár balladája. Cimbora XXIII. (2012) 5. 12-13.
 • > A gróf és az apáca szerelmi története. Cimbora XXIII. (2012) 4. 13-14.
 • > A házasságtörő asszony. Cimbora XXIII. (2012) 3. 14-15.
 • > A kegyetlen anyós. Cimbora XXIII. (2012). 1. 13–14. 
 • > A szeretet próbája. Cimbora XXIII. (2012). 2. 14–15.
 • > Bevezetés a mesék világába Cimbora XXIII. (2012) 9. 11–12.
 • > Hogyan lett király a szegény molnár legkisebb fia? Cimbora XXIII. (2012) 10. 15–16.
 • > Százéves álmot aludt-e Csipkerózsika? Cimbora XXIII. (2012) 12. 11-12.
 • > Szabadulni akartak szüleik Jancsitól és Juliskától? Cimbora XXIII. (2012) 11. 12–13.
 • > A börtönbe vetett édesanya. Cimbora XXIV. (2011). 5–6. 15-16.
 • > A gyermekeit elhagyó anya. Cimbora XXIV. (2011). 3.12-14.
 • > A három árva gyermek baladája. Cimbora XXIV. (2011) 4. 14-15.
 • > A halálra táncoltatott leány. Cimbora XXIV. (2011) 9. 12-14.
 • > A szolgát szerető lány balladája. Cimbora XXIV. (2011) 10. 12–14.
 • > Az apa helyett hadba induló kegyes. Cimbora XXIV. (2011) 11. 12-13.
 • > Az egymástól tiltott szerelmesek. CimboraXXIV. (2011) 12. 10–11.
 • > Az eladott leány balladája. Cimbora XXIV. (2011) 1. 13-14.
 • > A megégetett feleség. Cimbora XXIII. (2010) 11. 12-13.
 • > A mennybe vitt leány balladája.Cimbora XXII. (2010) 9. 23-25.
 • > A monstrumok. Cimbora XXII. (2010). 2. 15–16.
 • > A zsivány felesége. Cimbora XXII. (2010) 10. 15–17.
 • > Télen virágzó gyümölcsfák. Cimbora XXII. (2010) 4. 12–13.
 • > Vannak még csodák? Cimbora XXII. (2010) 5-6. 25–26.
 • > Csodák az égen. Cimbora XXII. (2010). 3. 15-16.
 • > Új Hold, új király. Cimbora XXI. (2009) 3. 15–17.
 • > A hegyek és az istenek. Cimbora XXI. (2009) 4. 22-23.
 • > A vizek istenei. Cimbora XXI. (2009) 5–6. 13–15.
 • > Csodák erőterében. Cimbora XXI. (2009) 9. 24–25.
 • > Csodák. A közbenjáró szentek Cimbora XXI. (2009) 10. 15-16.
 • > Honnan erednek a növények? Cimbora XXI. (2009) 1. 14–16.
 • > Könnyező ikonok, síró Mária. Cimbora XXI . (2009). 11. 14–15.
 • > Krisztus sebeinek hordozói. Cimbora XXII. (2010). 1. 16–17.
 • > Szerelmes a Nap a Holdba. Cimbora XXI. (2009) 2. 14–16.
 • > Vérző és verejtékező szobrok. Cimbora XXI (2009). 12. 16-17.
 • > Élő alakok voltak-e a hősök? Cimbora XX (2008) 2. 15–16.
 • >  „Tudósítások" a teremtésről: a mítoszok. Cimbora XX. (2008 ) 9. 12-13.
 • > A néprajzoktatás évfordulója Kolozsváron. Néprajzi Hírek XXXVII. (2008) 3–4. 48.
 • > A nagy hazudozók. Cimbora XX (2008) 5. 22–23.
 • > A tömeg hősei: a sztárok. Cimbora XX (2008) 4. 15–16.
 • > Az állatok mítosza. Cimbora XX (2008) 12. 14-15.
 • > Az első ember születése. Cimbora XX (2008). 11. 15-16.
 • > Hogyan lett a világ? Cimbora XX (2008)10. 22-23.
 • > Kik voltak a haramiák? Cimbora XX (2008) 3. 23–24.
 • > Mágikus és mitikus erejű növények. Cimbora XX. (2008) 1. 13–14.
 • > Egy új lap elé. Aranyosszék.I. (2007) 1. 3. 
 • > Lapszemle a múltban. Aranyosszék. I. (2007) 1. 5. 
 • > A levegőég ármányos vándorai. Cimbora. XVIII. (2007) 11. 13–14.      
 • > A tűz születése. Cimbora XIX. (2007) 10. 15–16.
 • > Az idő urai. Cimbora XIX. (2007) 9. 15–16.
 • > Házikígyók, őrző szellemek. Cimbora XIX. (2007) 4. 11-12.    
 • > Ki hozza az ajándékot? Cimbora XVIII. (2007) 12. 11–12.
 • > Kik éltek az erdőben? Cimbora XIX. (2007) 2. 13-14.
 • > Kik laknak a vizekben? Cimbora XIX. (2007)  3. 12.
 • > Kik őrzik a kincseket? Cimbora XIX. (2007) 5-6. 22–23.
 • > Kik terjesztik a betegséget? Cimbora XIX. (2007) 11. 15–16.
 • > Szelek, viharok démonai. Cimbora XIX. (2007) 1 1. 12-13.
 • > Vöő Gabriella. Szabadság XVIII. 169. (2006. július 25.) 2.
 • > A lüdérc. Cimbora XVIII. (2006) 9. 24–25
 • > Eletek és történetek. Cimbora XVIII. (2006) 2. 23—25.
 • > Hogyan és miért mondunk verset húsvét másodnapján? Cimbora XVIII. (2006) 3-4. 11—13.
 • > Kik voltak a mesemondók? Cimbora XVIII. (2006) 5—6. 12—14.
 • > Vöő Gabriella [Nekrológ]. Néprajzi Hírek XXXV. (2006) 1–2. 117–119.
 • > Vöő Gabriella. Szabadság XVIII. 169. 2006. július 25. 2.
 • > Valóság vagy fantázia? Cimbora XVIII. (2006). 9. 24-25.
 • > A népballada: helyi történelem? Cimbora XVII. (2005) 12.18—20.
 • > A szólások és a lokális emlékezet. Cimbora XVII. (2005) 10. 25—26.
 • > Mi van a templomtorony gömbjében? Cimbora XVII. (2005) 9. 25—27.
 • > Tájban bujdosó Bordy Margit. Irodalmi Jelen. V. (2005) 48 .27.
 • > Történetek a bugyutákról. Cimbora XVII. (2005) 11. 23—24.
 • > A nyolcvan esztendős Nagy Olga köszöntése. Honismeret. XXIX. (2001) 1. 8-9.
 • > Miért nem szerették a törpék a pénteket? Cimbora XIII (2001) 2. 10-12.
 • > A víz és a tisztálkodás. Erdélyi Gazda. 8. (2000) 2. 29.
 • > Egy hóstáti asszony visszaemlékezései. Erdélyi Gazda. 8. (2000) 4. 27-28.
 • > Képek Torockóról. Szabadság. XII. 2000. jún. 10. 11.
 • > A mesélő ember. Cimbora XI. (1999) 5. 30-33.
 • > Az írás hatalma. Cimbora XI. (1999) 3-4. 18-19.
 • > Történetek és beszédmódok. Cimbora XI. (1999) 6. 24-27.
 • > Utak, utazók, utazások. Cimbora XI. (1999) 1. 18-23.
 • > Hazugok és hazugságversenyek. Cimbora  X. (1998) 4. 16-21.
 • > A kör szemantikája és szerkezete. Művelődés. L. (1997) 4. 34-38.
 • > Egy Mikszáth-novella jelentésdimenziói. Művelődés. L. (1997) 10. 33-36.
 • > Művelődés és néprajz. In: Bodó Barna (szerk.): Jelen és jövő a szórványkutatásban. Temesvár. 1996. 56-60.
 • > Régi karácsonyok. Kelet-Nyugat.V. 12. (1994) 24-31.
 • > Írunk. Hogyan írunk? Cimbora  XI. (1999) 2. 16-19.
 • > (n.n.) Szilveszter, Újév. Aranyosvidék II. 1(19). 4.
 • > Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje. Helikon. II. (1991) 31. 4-5.
 • > A farsang. Aranyosvidék II. (1991) 3(21). 2.
 • > A kéziratos füzetek költészetéről. Jelenlét. II. (1991)6. 16-17.; 7. 55-56.
 • > Kórkép az igaztörténetekben. Helikon. II. (1991) 43. 3.
 • > (n.n.) Igaz történetek. Aranyosvidék I. (1990) 11. 4.
 • > (n.n.) Temetők költészete. Aranyosvidék I. (1990) 7. 4.
 • > A provincializmus kelepcéjében. Aranyosvidék I. (1990) 15.1.
 • > Aranyosszék és Európa. Aranyosvidék I. (1990) 1. 1. 
 • > Az élő szó. Aranyosvidék I. (1990) 2.4.
 • > Dali Ágnes balladája. Aranyosvidék I. (1990) 10.4.
 • > Húsvéti köszöntők. Aranyosvidék I. (1990) 3. 4.
 • > Kerítések. Művelődés XLIII. (1990) 6–7. 18-23.
 • > Népi imádságok. Aranyosvidék I. (1990) 12. 4.
 • > Írott folklór. Utunk 44.(1989) 3. 3-4.
 • > Péntek János - Szabó Attila: Ember és növényvilág. Igazság 1986. IX.19.
 • > Álom, álom, édes álom... Cimbora X. (1998) 3. 20-22.
 • > Gulian: Lumea culturii primitive. A Hét. 1983/51.
 • > A tordai főgimnázium építésének története. Szabadság XI. 112. 1999. május 18. 3.
 • > Az fel nézőknek szivök kezd dobogni. Szempont I. 25. 14.
 • > Cserépbe a csángókat. Kelet-Magyarország. XLIX. 281. 1992. november 28. 9.
 • > Emlékek Balázs Ferencről. Aranyosvidék I. (1990). 1. 2.; 2.2.; 3.2., 4.2.; 5.2.; 6.2.; 7.2. 
 • > Képek Torockóról. Szabadság XII. 133. 200. június 10. 11.
 • > Kalendárium. Erdélyi Gazda 5. (1997) 12. 16.
 • > Művelődés és néprajz. Szabadság 1996. december 16. 3.

Kutatási jelentés

 • > Az írás képei. Tematikus kiállítás. A KJNT székháza, Kolozsvár. 1999 november–december

Recenzió, interjú

 • > Isten szeme előtt (Székely Ferenc beszélgetése a 60 éves Keszeg Vilmos néprajzkutatóval) Székelyföld XXI. (2017) 5. 150-165.

Recenzió

 • > Nyergestető. A lelkiismeret ágkeresztes-kopjafás temetője. A nemzeti kegyelet néprajzi földrajza. Gutenberg Kiadó, Csíkszereda. Ethnographia 131. [2018]4. 725–728.
 • > 2018 Folklorisztikai tudományszemlélet szócikkekben. [Voigt Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai. Szócikkek. Equinter – Argumentum [Budapest] , 2014. 520 p.  Néprajzi és etnológiai alapfogalmak. [Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék] Debrecen, 2017. 118 p.] Erdélyi Múzeum LXXX. 2. 201–205.
 • > 2018 Vajdasági történetek az 1940-es évek eseményeiről. [Igaz történetek Mindenkiföldjéről. Vajdaság/Délvidék I. (1941–1944) II. (1944–1984) Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2016. Szerk. Papp Árpád.] Erdélyi Múzeum LXXX. 2. 269-270.
 • > 2015 Kovács Ágnes: Népmese és közművelődés. (Kolozsvár, Művelődés – Szentimrei Alapítvány, 2014). Ethnographia 126. évf. (2015) 4. sz. 702–705.
 • > 2014 Pócs Éva (szerk.): Hiedelemszövegek. Balassi Kiadó, Budapest, 2012 . (A magyar folklór szövegvilága 1.) Ethnographia 125. évf. 2. sz. 209–3013.
 • > Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kolozsvár, KJNT, 2010; A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. Kolozsvár, KJNT. 2012. Acta Ethnologica Danubiana. 16. (2014) 175–178. 
 • > Egyetemtörténeti források. Korunk XXIV. (2013) 2. 107–111. (T. Szabó Levente–Zabán Márta szerk. Dokumentumok a kolozsvári Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar történetéhez. 1872-1892.)
 • > Kriza János: Vadrózsák. Keresztény Magvető 119. (2013). 4. 461-470.
 • > Reviews (Jakab Albert Zsolt)  Acta Ethnographica Hungarica 58 (1) (2013) 253–255.
 • > Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012. 320 p. Jakab Albert Zsolt: Ez a kő letétetett. Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440–2012). Adattár. Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012. 512 p. Ethographia 123. (2012). 3. 301–306.
 • > Kolozsvári néprajzi egyetemi jegyzetek. Korunk XXIII (2012). 2. 114-118.
 • > A játékkultúra kutatásának szemlélete és eredményei. Erdélyi Múzeum LXXIII. (2011)1. 227-230.
 • > Kutatható-e a társadalom intim élete? ( Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon) Székelyföld XIV. (2010)3. 131–136.
 • > A populáris írás kontextusai. Erdélyi Múzeum LXX. (2009) 1-2. 112–114.
 • > Bot, Nicolae: Studii de etnologie. (Volum îngrijit de Ioana Bot şi Ileana Benga. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 247 p.) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LIII. (2009) 2. 79–83.
 • > Hagyomány és kontextus. Tabula 12. (2009) 2. 305–312.
 • > Ráduly János: Kibédi contractualis levelek. Múzsa. 869.  2009. január 17. 2.
 • > Egyének és rítusok: az átmeneti rítusok új értelmezése. Erdélyi Múzeum LXX. (2008) 1–2. 129–132. (A vágy rítusai – rítusstratégiák A születés, házasság, halál szokásvilágának lelki hátteréről. Kolozsvár, Scientia Kiadó. 2006)
 • > Konténerlét (Bágyoni Szabó István: Elszabadult konténerek) Korunk XVIII. (2007) 1. 94–100.
 • > Morgan, Cristine: Mészkő. Erdélyi Múzeum LXIX. (2007) 1–2. 136–138.
 • > Balázs Lajos: Folclor. Noţiuni generale de folclor şi poetică populară. Ethnographia 117. (2006) 102–104.
 • > Szikszai Mária: Történetek története. Tabula 9(1). (2006) 124–126.
 • > Gondolatok Bágyoni Szabó István A lovak estére hazaérnek című regényéről. PoLíSz. 82. 2005. március. 98–100.
 • > Egy barátság és egy életmű története.(Nagy Olga: Egy baráság története). Látó XI. (2000) 1. 101-105.
 • > Zsigmond Győző: Három kismacska: kettő közülük Kommunista. Erdélyi politikai viccek 1977–1997. Philologia Fenno–Ugrica (Freiburg) 5–6. 1999–2000. 69–75.
 • > Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Etnographia. 110. (1999) 2. 520-522.
 • > A lovak és az emberek (Bágyoni Szabó István: A lovak estére hazaérnek) Helikon IX. (1998) 3. 15–16.
 • > Balázs Lajos: Szeretet fogott el a gyermek iránt. A Hét. 1999/41.
 • > Változatok történelmi forgatókönyvre. Korunk III. 8. (1997)7. 93-95. (Ferencz Imre: Történetek a fogságból. Hatvan székely hadifogoly)
 • > Balázs Lajos: Menj ki én lelkem a testből. Művelődés. XLIX.(1996) 3. 27-28.
 • > Din traditiile populare ale romanilor din Ungaria. Ethnographia. 110. (1995)  2. 513-514.
 • > Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények  XXXIX.(1995) 2.213-216.
 • > Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél. Erdélyi Múzeum. LVII.(1995) 3-4. 171–172.
 • > Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Ethnographia. 110. (1999) 2. 520-522.
 • > Nagy Olga: Táltos és Pegazus. Korunk III. (1994) 10. 118-121.
 • > Marianne, Mesnil (szerk.): Les Plantes et les Saisons. Anuarul Arhivei de Folclor. XII-XIV. 1991-1993. 563–564.
 • > Hátizsákkal a Golgotán.( Szilágyi István: Agancsbozót)  Korunk. III. V. (1992) 2. 120–124.
 • > Az igazat szóló közmondások ürügyén. [Vöő Gabriella: Igaz ember igazat szól] Helikon I. 5. (5.) 1990. febr. 2. 6.  
 • > A gyógyítatlan „ficam”. [Máthé Gábor: Ízlésficam. A giccs világa. Bukarest, 1988] A Hét XIX. 39. 1988. szeptember 22. 4.
 • > Péntek János – Szabó Attila: Ember és növényvilág.  Igazság 1986. IX.19.
 • > Érték és közösség. [Pozsony Ferenc: Álomvíz martján]. Művelődés XXXVIII. [1985]10.  34.
 • > Imreh István: A törvényhozó székely falu. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények  XXIX.(1985) 2. 184–185.
 • > Könyv a román népi építészetről. [Gheorghe Patrascu: Arhitectura si tehnica populara. Editura tehnica. Bucuresti, 1984.] Korunk XLIV. (1985) 8. 666-667.
 • > Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények  XXIX. (1985) 1. 89–90
 • > Mikó I. – Kicsi A. – Horváth Sz. I. : Balázs Ferenc. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXVIII. (1984) 1.82–83.
 • > Gulian: Lumea culturii primitive. A Hét 1983. 51.
 • > Moldvai csángó népművészet. [Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit - Dr. Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981.], Korunk XLI. (1982) 7. 563-565.
 • > Fórum Kiskönyvtár. [Pénovátz Antal: Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék, Forum Kiadó,1979 : Matijevics Lajos: Az utca nyelve. Újvidék, Forum Kiadó, 1979.], Korunk XL. (1981) 6. 503-504
 • > Az emberélet fordulói. [Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978.], Korunk XXXVIII. (1979) 7-8. 649-650.
 • > 2016 Egy ismeretlen gyűjtő és gyűjteménye: epikus énekek Kanyaró Ferenc feljegyzéseiben. Ethnographia 127. 4. 666-671.
 • > A Vadrózsák második kötete. Ethnographia 127. (2016) 1. 153–161.
 • > Coman, Mihai: Bestiarul Mitologic Romanesc. Ethnographia.109.(1998)1. 459–461.
 • > Dialógus a születésről és az életről. Balázs Lajos: Szeretet fogott el a gyermek iránt. A Hét. 41. 1999. október 14.8.
 • > Könyv a tövisháti temetésről. Nagykároly és Vidéke. III. 13. 1996. március 27. 6. (Virág Magdolna: Temetés a Tövisháton)
 • > Székely Ferenc: Jeles napok, ünnepek, szokások Vadasdon. Múzsa 384. 1999. március 6. 3-4.

Szerkesztés

 • > Bajkó Árpád: Halottbúcsúztató versek Erdélyben a 20. század második felében. Rituális genealógiai és biografikus emlékezet, műfajiság és szövegfunkció. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, ISBN 978-606-739-159-6. 680 p. (Emberek és kontextusok 18.)
 • > Újvári Anna: „...én szeretem azt úgy átadni, hogy mások is olvassák.” Tanulmány kíséretében közzéteszi Tamásné Szabó Csilla. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019.ISBN 978-606-739-127-5. 222 p. (Emberek és kontextusok 16.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.
 • > Újvári Anna: „...én szeretem azt úgy átadni, hogy mások is olvassák.” Tanulmány kíséretében közzéteszi Tamásné Szabó Csilla. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019.ISBN 978-606-739-127-5. 222 p. (Emberek és kontextusok 16.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.
 • > Benke András – Bilibók Renáta – dr. Keszeg Vilmos: Események, folyamatok, szövegek. A kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár 2017. [Egyetemi füzetek 34.] ISBN 978-606-8886-01-5. 360 p.
 • > Dr. Keszeg Vilmos – dr. Sütő Linda – Sütőné Gulyás Éva (szerk.): Torockó–Aranyosszék Kollégium. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2017. ISBN 978 615 5428 72 2. 304 p.
 • > Keszeg Vilmos – Szakál Anna – Virginás-Tar Emese (szerk.): Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. 2017 ISBN: 978-973-8439-97-9. 454 old.
 • > Nagy Olga: Egy újságírónő emlékei. Exit Kiadó, Kolozsvár
 • > Keszeg Vilmos–Virginás-Tar Emese: Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. 2016. A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24.ISBN 978-973-8439-88-7. 328 p.
 • > Bakos Áron–Keszeg Vilmos (szerk.): Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2015
 • > Blos-Jáni Melinda: A családi filmezés genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól az új mozgóképfajtákig. (Emberek és kontextusok 13) Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2015. Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária. 
 • > Kerti József – Keszeg Vilmos (ed.): Szövegek, folyamatok, események. A kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár [Egyetemi füzetek 27.] 2015. ISBN 978-606-8145-88-4.
 • > Folyamatok, szövegek, események. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2014. 268 p. (Egyetemi Füzetek 21.)
 • > Czégényi Dóra (válogatta és sajtó alá rendezte): A mágikus erejű pap. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2014.  Emberek és kontextusok 11. Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.
 • > Szalma Anna Mária: A fénykép a mindennapi életben. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2014. (Emberek és kontextusok 10.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.
 • > Farkas Judit – Keszeg Vilmos (szerk.): Kolozsvártól Pécsig, a yahoitól a juhászatig. Néprajzi-kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Kolozsvár–Pécs. 2013 
 • > György (Veres) Imola–Keszeg Vilmos–Tekei Erika (szerk): A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. KJNT Évkönyve 20. KJNT, Kolozsvár, 2012. 
 • > Ozsváth Imola (sajtó alá rendezte): Miért nem lehettem költő? Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012. (Emberek és kontextusok 7.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.
 • > Bajkó Árpád (sajtó alá rendezte): Kiss Dániel: Minden gyümölcse életemnek... Mentor, 2010. (Emberek és kontextusok 5.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.
 • > Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.): Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Művelődés, Kolozsvár, 2010. 
 • > Nagy Olga: Vallomások. Noran, Luna Könyvek, Budapest. 2010.
 • > Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos (szerk.): A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. (Emberek és kontextusok 4) Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009. 
 • > Keszeg Vilmos–Peti Lehel–Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20-21. századból. L’Harmattan, Pécs
 • > Ozsváth Imola (sajtó alá rendezte): Lámpások voltunk. Udvarhelyi pedagódusok élettörténete. Mentor, Marosvásárhely, 2009. (Emberek és kontextusok 3.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.
 • > Ambrus Judit (Sajtó alá rendezte): András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek. Mentor, Marosvásárhely, 2008. (Emberek és kontextusok 1.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária. 
 • > Vajda András (Sajtó alá rendezte): Berekméri István Andrásé: Minden poklokon keresztül. Mentor, Marosvásárhely, 2008. (Emberek és kontextusok 2.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.
 • > Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Kolozsvár, Sciencia.  Szerkesztette Keszeg Vilmos. 2006. 
 • > Adorjáni Rudolf Károly: Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1936. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. 2006.
 • > Péterfy László: Marosszék régi sírkövei. Mentor. Marosvásárhely. 2005
 • > Detrehemtelep. Adatok Detrehemtelep történetéhez. Torda. Hiperborea. 2004.
 • > Hála József: Hogyan gyűjtöttek elődeink? Mentor. Marosvásárhely. 2003
 • > Madar Ilona: Sóvidék földművelése. Mentor. Marosvásárhely. 2003
 • > István Anikó: "Most segíts meg, Mária..."A futásfalvi Sarlós Boldogasszony-napi búcsú szövegrepertóriuma. Kriza Könyvek 20. Kolozsvár. 2003.
 • > A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kolozsvár. 2001.
 • > Nagy Ödön - Hermán János - Nyitrai Mózes: Palástban. Lelkészek szórványban. Mentor. Marosvásárhely. 2001. 400 p. (Kiadásra előkészítette: Keszeg Vilmos. Az előszót írta Keszeg Vilmos és Becze Márta. Szerkesztette Nagy Pál).
 • > Diószegi Anna: Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat. 2001.
 • > Keszeg Vilmos – Viga Gyula (szerk.): Ünnepi írások a 80 esztendős Nagy Olga tiszteletére. Budapest–Miskolc. Néprajzi Látóhatár. X. (2001) 1-4. 
 • > Czégényi Dóra - Keszeg Vilmos (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. Kolozsvár, 2000
 • > Nagy Olga: Barangolásaim varázslatos tájban. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat. 1994
 • > Nagy Olga: Népi változatok szerelemre és házasságra. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat. 1994
 • > A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. Kolozsvár, 1992
 • > Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest. Kriterion. 1984
 • > 2020 Nagy Olga: Önkorrekcióm története. Válogatott esszék, tanulmányok. Szerk. Keszeg Vilmos. ISBN 978-606-9091-11-1. Exit, Kolozsvár.
 • > Szakál Anna (s.a.r.): 2020 Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szakál Anna. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, ISBN 978-606-739-156-5. 642 p. (Emberek és kontextusok 17.)

Bibliográfia

 • > Jakab Albert Zsolt– Keszeg Vilmos: Életpályák, élettörtenetek. Válogatott bibliográfia. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Anna–Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. 2007. 199–232. 
 • > Aranyosszéki – tordai – torockói bibliográfia. Acta 1997. II. (1998) 199–203.

Összeállítások

 • > Kicsiny dalaim. Népi költők antológiája. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat. 1999

Közreműködés

 • > A 20. század történetei (felvezető). Néprajzi Látóhatár XXII (2013). 4.  6–13. 
 • > Ajánlás. ( Péter Pál-Lőwey Lilla: Erdély. Székelyföld. Aranyosszék és vidéke) Péterpál Kiadó, Veszprém. 2012. 5.

Folyóiratokban megjelent cikkek, gyűjtések, beszámolók, recenziók, nekrológok

 • >  „A fiataloknak is csak ajánlani tudom...” Interjú Olosz Katalinnal. Etnoszkóp 1. (2011) 1. 139–144.
 • > Az Erdélyi Mezőség festője (Kiss Ibolya). In: Járay Fekete Katalin (szerk.): „ahol a keserű...édesé ízesül.” Kis Ibolya. Silver Tek, Marosvásárhely. 2011. 8–10. 
 • > Tíz éve hunyt el Demény István Pál. Szabadság 2010. január 4. 2.
 • >  „Engem nem tudnak eldugni, pedig nagyon szeretnének” (Interjú Gross Arnolddal) Korunk XX. (2009) 11. 106–118.
 • > Az etnológus Péntek János. In: Bolla Kálmán (szerk.): Péntek János. Budapest, Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 89. Budapest, 2009. 31–34. 
 • > Meghalt Claude L évi-Strauss Korunk III. (2009). 12. 67–68.
 • > Torda, a gyermekkor világa (Interjú Anavi Ádámmal). Korunk XX. (2009) 6. 95–101.
 • > Nagy Olga 75 éves. In: Brauch Magda (szerk.): Székely Útkereső Antológia. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely. 2008. 311–312. 
 • > József Faragó. Fabula 47. (2006) 1/2. 123–124. 
 • > Értelmiségi aggályoskodás. Művelődés LI. (1998) 5–6. 29–30.
 • > Igazság vagy részigazság. Művelődés LI. (1998) 5–6. 38–39.
 • > Távlatok. Közegek. Beszélgetés Suba László szobrásszal. Korunk III. V. (1994) 9. 89–91.
 • > A formák bűvöletében. (Interjú Suba Lászlóval) Aranyosvidék I. (1990) 15. 3.
 • > Átmeneti állapotok. Korunk XLI. (1982) 9. 694-696.
 • > Meghalt Imreh Lajos. Szabadság 1999. július 3. 2.

Szerkesztés, tematikus lapszám

 • > Irásszokások, kontextusok és mentalitások. Korunk III. XXXII. (2021)7.
 • > Élettörténetek antropológiája. Korunk III. (2011) 3.
 • > Szubkultúrák. Korunk XVII. (2006) 9.
 • > Hiedelmek kora–korunk hiedelmei. Korunk. XIV.(2003) 3.
 • > Keszeg Vilmos-Szabó Zsolt (szerk.): Az erdélyi Mezőség. Művelődés LX. (2007) 6-7-8-9. 136 p.

Tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok

 • > Művelődés és néprajz. In: Jelen és jövő a szórványkutatásban. Temesvár. 1996. 56–60.

Elektronikus publikáció